Ramowa usługa reakcji na incydenty

Zredukuj czas reakcji na incydenty i zminimalizuj wpływ naruszenia bezpieczeństwa na Twoją organizację poprzez szybkie reagowanie na incydenty.

Ramowa usługa reakcji na incydenty pozwala szybko zidentyfikować złośliwą aktywność i uzyskać kontekstowe dane na temat analizy ataków, dzięki czemu można szybciej i skuteczniej reagować na incydenty cybernetyczne.

Jakie są Twoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa?

Umowy ramowe mogą być zawierane na różny sposób, aby dopasować je do Twoich indywidualnych potrzeb. Zanim zawrzesz z nami umowę ramową na obsługę Twojej firmy, rozważ następujące czynniki:

  1. Budżet – potwierdź koniecznie liczbę zapłaconych godzin i stawkę godzinową za dodatkowe godziny. W naszym przypadku stawka godzinowa w umowie ramowej wynosi 250 złotych za każdą rozpoczętą godzinę, natomiast stawka za dodatkowe godziny wynosi 350 złotych za godzinę.
  2. Niewykorzystane godziny – zapytaj, co się stanie, jeśli nie wykorzystasz przed płaconych godzin w okresie obowiązywania umowy. W naszym przypadku przechodzą one na następny miesiąc, ale łączna ilość godzin nie może przekroczyć 10, wszystkie godziny powyżej nie są przenoszone.
  3. Czas odpowiedzi – uzyskaj szczegółową informację na temat SLA (Service Level Agreement) w kwestii zdalnego oraz lokalnego doradztwa. W naszym przypadku SLA wynosi maksymalnie 48 godzin.
  4. Warunki umowy – potwierdź długość umowy oraz czasu przechowywania danych – w większości przypadków to 12 miesięcy – oraz warunki płatności, czyli czy np. musisz płacić z góry. SilenceOntheWire preferuje opłatę 50/50, co oznacza, że 50% kosztów za dany miesiąc wnosisz od razu, pozostałe 50% po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
  5. Skontaktuj się z ubezpieczycielem – zastanów się, w jaki sposób polisa ubezpieczeniowa zapewnia zwrot kosztów związanych z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa i zapytaj ubezpieczyciela o niższe składki, jeśli Twoja firma może pokazać, że obowiązuje w niej proaktywne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego.

Skontaktuj się z nami

Pytaj o wszystko, związane z bzpieczeństwem teleinformatycznym. Odpowidamy na każde zapytanie.

Sukces! Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana.
Błąd! Niestety nie udało się wysłać Twojej wiadomości.

Proces podpisywania umowy

Następne kroki podczas reagowania na incydent cybernetyczny

Prowadzący analizę incydentu współpracuje z Tobą w celu określenia początkowych etapów dochodzenia, które zazwyczaj obejmują zbieranie dowodów, rozmowy z zespołami technicznymi w celu obserwacji incydentu i podejmowanych działań oraz określenia, czy powinniśmy znacznie lepiej chronić danego hosta lub sieć. Dodatkowo prowadzący analizę incydentu typuje odpowiedni zespół w oparciu o rozmiar, złożoność oraz technologię Twojego środowiska.

Swobodny wybór i pełna elastyczność

Sam zdecyduj, jakie rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.

Obydwa poziomy realizacji usługi pozwalają ustalić odpowiednie warunki reakcji na incydenty oraz są dopasowane indywidualnie do różnych potrzeb i budżetów. Oba poziomy zapewniają dostęp do gorącej linii 7 dni w tygodniu oraz pełnego wsparcia zespołu reagowania na incydenty cybernetyczne.

Zgłoszenie usługi Świadczenie usługi Prewencja podczas reagowania na incydenty

Zgłoszenie incydentu teleinformatycznego

Dokonanie wstępnej oceny przez naszych specjalistów od bezpieczeństwa

Analzia w czasie rzeczywistym odpowiedzi systemów bezpieczeństwa

Dostęp do gorącej linii wsparcia 24/7 w tygodniu

Pierwszy kontakt z klientem w ciągu 8 godzin od stwierdzenia incydetu bezpieczeństwa, pierwszy kontakt dotyczy naszego specjalisty, który rozpocznie reagowanie na incydent

W ciągu 24 godzin zostanie przypisany dedykowany zespół bezpieczeństwa, który zajmie sie obsługą Twojego incydentu

Przegląd istniejącej technologii monitoringu, logowania zdarzeń oraz reagowania na incydety

Stworzenie możliwości szybkiej reakcji na incydent

Przegląd aktualnej architektury hostów i sieci

Ocena możliwości pierwszej reakcji na zagrożenie cybernetyczne

Wspólne planowanie typowych scenariuszy ataków oraz reakcji na ataki cybernetyczne

Rekomendacje naprawcze, dotyczące obszarów wymagających poprawy

Usługi realizowane w ramach usług za godziny przedpłacone obejmują:

Usługi techniczne Usługi strategiczne Usługi edukacyjne

Ocena sytuacji

Usługi Red Team

Testy penetracyjne

Tworzenie oprogramowania pomagającego utrzymywać poziom cyberbezpieczeństwa

Ocena gotowości na incydent teleinformatyczny

Ocena programu bezpieczeństwa

Ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego

Pomoc w rozwoju departamentów obrony cybernetycznej

Reagowanie na incydety

Analiza złośliwego oprogramowania

Zaawansowane techniki akwizycji

Tworzenie rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeńśtwa

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.