Testy penetracyjne w chmurach obliczeniowych - czy Twoja aplikacja jest przygotowana na nowe rodzaje ataków internetowych?

SilenceOntheWire jest polską firmą, specjalizującą się w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzoną przez zespół wysoce wykwalifikowanych oraz doświadczonych ekspertów z wieloletnią praktyką w zakresie analizy, planowania, implementacji, administracji oraz wsparcia technicznego z zakresu IT Security. Łącząc pasję, zaangażowanie i profesjonalizm oraz bazując na popartej doświadczeniem wiedzy doradzamy, projektujemy, wdrażamy i wspieramy w utrzymaniu aplikacje oraz systemy naszych klientów.

Prawie wszystkie firmy i korporacje przechodzą obecnie na chmury obliczeniowe. Dzieje się tak z powodu korzyści, jakie oferują rozwiązania chmurowe, takie jak niezależność oprogramowania i sprzętu, automatyzacja zadań, większa elastyczność oraz wysoka dostępność. Jednocześnie wraz z wprowadzeniem tylu udogodnień nie można ignorować zagrożeń, które mają wpływ na poufność, prywatność, integralność, dostępność oraz zgodność z przepisami. Obecnie zagrożenia występujące podczas używania chmury obliczeniowej są o wiele większe niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań IT. Oznacza to, że nie można ignorować bezpieczeństwa swoich rozwiązań w chmurach obliczeniowych.

Dlaczego Cloud Security Assessments?

Czy coraz częściej używasz usług w chmurze do swoich operacji biznesowych? Czy chmura obliczeniowa jest podstawą zarządzania danymi i procesami? Czy zdajesz sobie sprawę z zagrożeń związanych z Cloud Computing? W dzisiejszych czasach nikt nie może ignorować swojego bezpieczeństwa w chmurze obliczeniowej.

Korzyści z oceny bezpieczeństwa w chmurze obliczeniowej obejmują:

  1. Ochrona przed atakami – ocena bezpieczeństwa infrastruktury w chmurze obliczeniowej pomaga przeanalizować potencjał wszystkich ataków, związanych z Twoimi danymi, które znajdują się w chmurze obliczeniowej.
  2. Ochrona danych – dostęp do danych jest krytyczny w chmurach obliczeniowych, ponieważ wszystkie dane osobowe są przechowywane w centralnym repozytorium.
  3. Monitorowanie dostępu – wyjaśnienie i wdrożenie monitorowania dostępu do danych, przechowywanych w jednym miejscu.

Nasze podejście

Aplikacje oparte na chmurze obliczeniowej powinny przestrzegać tych samych zasad bezpieczeństwa aplikacji, co zwykłe aplikacje. Wobec braku dojrzałych standardów bezpieczeństwa, przeznaczonych dla chmur obliczeniowych, należy przestrzegać większości procedur, których normalnie przestrzega się w organizacjach i które obejmują na przykład uwierzytelnianie dwuetapowe podczas dostępów administracyjnych czy półroczne lub roczne testy bezpieczeństwa.

Posiadamy bogate doświadczenie w sektorze edukacji, handlu detalicznym, administracji, mediach, finansach oraz sektorze bankowym. Jako firma świadcząca usługi bezpieczeństwa w chmurach pomogliśmy wielu naszym klientom z listy Fortune 1000 w ochronie ich zasobów w chmurze.

Nasza firma współpracowała z klientami w celu ustalenia zasad i procedur dotyczących korzystania z chmury, a także przeprowadzała oceny bezpieczeństwa oraz sugerowała podjęcie działań naprawczych. Nasz proces oceny bezpieczeństwa w chmurze obliczeniowej obejmuje:

Dlaczego testy aplikacji w chmurach obliczeniowych są aż tak ważne?

Chmura jest obecnie preferowanym rozwiązaniem do przechowywania danych, infrastruktury oraz usług na żądanie. Większość firm migruje do chmur obliczeniowych w różnych modelach jak alternatywę dla standardowych rozwiązań. Obecnie wyróżnia się chmury publiczne, prywatne i hybrydowe oraz modele świadczenia usług, takie jak Saas, IaaS, PaaS.

Luki w zabezpieczeniach aplikacji hostowanych w chmurze lub aplikacjach, które są tam hostowane, są dzisiaj oczywiste, co uzasadnia rosnące znaczenie testów penetracyjnych aplikacji, usług i infrastruktury opartej na chmurze. Słabe punkty i zagrożenia aplikacji w chmurze zwiększają się codziennie, ponieważ coraz większa liczba przedsiębiorstw migruje do chmury obliczeniowej. Oznacza to, że każda firma codziennie staje przed nowymi wyzwaniami w zakresie ochrony swoich zasobów.

Testy penetracyjne aplikacji w chmurze stanowią wyjątkowe wyzwanie. Strategia testowania musi się zmieniać, aby dostosować się do najemcy usługi, usługodawcy oraz wytycznych prawnych. Ponieważ chmura obliczeniowa jest w istocie modelem, który wykorzystuje wielu dzierżawców, to testy penetracyjne w chmurze obliczeniowej powinny być wykonywane w ten sposób, aby nie niepokoić innych najemców, a także muszą zostać przeprowadzone w granicach obowiązujących regulacji prawnych.

Skrupulatne testy penetracyjne w chmurze obliczeniowej muszą być połączeniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych testów penetracyjnych. Wewnętrzny test penetracyjny polega na uzyskaniu dostępu do określonych hostów i serwerów, a następnie zainicjować atak oparty na uwierzytelnionych poświadczeniach. Kiedy już inżynier bezpieczeństwa znajdzie się w obwodzie infrastruktury klienta, powinien zasymulować to, co może zrobić haker. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo w chmurze wymaga dobrze przemyślanej strategii, połączonej z ciągłym czuwaniem i nadzorem.

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.