Testy penetracyjne - czy Twoja aplikacja jest bezpieczna?

SilenceOntheWire jest polską firmą, specjalizującą się w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzoną przez zespół wysoce wykwalifikowanych oraz doświadczonych ekspertów z wieloletnią praktyką w zakresie analizy, planowania, implementacji, administracji oraz wsparcia technicznego z zakresu IT Security. Łącząc pasję, zaangażowanie i profesjonalizm oraz bazując na popartej doświadczeniem wiedzy doradzamy, projektujemy, wdrażamy i wspieramy w utrzymaniu aplikacje oraz systemy naszych klientów.

Testy penetracyjne są standardowym narzędziem oceny ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Pozwalają symulować środowiska oraz scenariusze, aby zidentyfikować możliwe luki i zagrożenia. Dzięki zastosowaniu odpowiednich praktyk i narzędzi organizacje mogą skutecznie obniżyć szansę na przeprowadzenie ewentualnego skutecznego ataku złośliwego użytkownika na dowolną warstwę komunikacją, na przykład aplikację, sprzęt lub sieć. Tak naprawdę testy penetracyjne powinny być teraz obowiązkowe w każdej firmie.

Dlaczego warto skorzystać z usług testów penetracyjnych?

Naruszenia bezpieczeństwa i wycieki informacji mają poważne konsekwencje kosztowe oraz reputacyjne, a więc testy penetracyjne są niezbędne dla każdej firmy i organizacji. Głównymi korzyściami, płynącymi z testów penetracyjnych są:

  1. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem – zapewnia to podstawę do zachowania ciągłości działania oraz minimalizować ryzyko operacyjne w zorganizowany oraz optymalny sposób.
  2. Zapewnienie ciągłości działania – testy penetracyjne sprawiają, że organizacja jest mniej podatna na ataki hakerskie, co pozwala zwiększyć ciągłość działania.
  3. Ochrona klientów – testy penetracyjne pomagają każdej firmie nie tylko chronić własne aktywa, ale także chronić interesy swoich klientów, partnerów oraz strony trzecie.
  4. Utrzymanie jakości – testy penetracyjne są kluczem do utrzymania jakości każdego produktu oraz infrastruktury IT.
  5. Ocena inwestycji w bezpieczeństwo – umożliwia firmom stworzenie okazji do oceny aktualnej pozycji bezpieczeństwa oraz sprawdzić, czy inwestycje były właściwe.
  6. Ochrona reputacji – pomaga chronić reputację firmy, która została wypracowana na przestrzeni wielu lat, a która może zostać zniszczona poprzez pojedynczy atak hakerów.

Przetestuj swoją organizację pod kątem bezpieczeństwa danych

Najlepszym sprawdzeniem bezpieczeństwa organizacji jest zbadanie środowiska w biznesowego w taki sposób, jak zrobiłby to rzeczywisty napastnik. Najczęściej odbywa się to poprzez manualne testy bezpieczeństwa, przeprowadzane przez osoby nazywane etycznymi hakerami.

Nasi inżynierowie bezpieczeństwa stosują najnowszą metodologię hakerską oraz innowacyjne zdobycze technologiczne do identyfikowania luk w zabezpieczeniach, minimalizowania ryzyka oraz ochronę organizacji przed najnowszymi technikami hakerów.

Jak działamy?

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

Nie chcemy sami oceniać naszego zaangażowania, ale najważniejszymi powodami biznesowymi, dla których warto skorzystać z naszych usług są:

Odnalezenie głównej przyczyny możliwych naruszeń bezpieczeństwa

Większość dostawców testów penetracyjnych tylko zgłasza wykryte luki w zabezpieczeniach. Nasi inżynierowie bezpieczeństwa posiadają wdrożony dokładny proces testowania, który pozwala nie tylko wykryć słabe punkty i zgłosić wykryte podatności, ale także zawsze wyjaśniają przyczynę, dlaczego dana organizacja jest podatna na wybrany atak oraz jakie jest jego ryzyko. Dzięki temu zaoszczędzamy Państwa czas oraz upewniamy się, że Państwa wysiłki są skoncentrowane we właściwych obszarach.


Dokładne testy bez żadnych przestojów

Wszędzie tam, gdzie samoocena oraz audyt wewnętrzny dostarczają ogólnych zasad bezpieczeństwa dla Państwa organizacji, testy penetracyjne zapewniają dokładną i w pełni wykonalną analizę stanu bezpieczeństwa Państwa organizacji. Nasi inżynierowie bezpieczeństwa analizują środowisko sieciowe oraz identyfikują nie tylko potencjalne luki w zabezpieczeniach, ale także aktualne zagrożenia, które mogą zagrozić Państwa organizacji.


Dokładny raport, przedstawiający bezpieczeństwo systemu

Nasze testy penetracyjne obejmują szczegółową ocenę potrzeb Państwa firmy, uwzględniając testy sieci wewnętrznej, sieci zewnętrznej, poszczególnych środowisk oraz aplikacji. Nasze testy penetracyjne są przyjazne dla systemów oraz nie obciążamy ani nie zakłócamy zwykłych operacji sieciowych.


Szczegółowe raportowanie oraz pomoc eksperta

Po zakończeniu wstępnej analizy nasi inżynierowie bezpieczeństwa dostarczają szczegółowe raporty o zagrożeniach i szczegółowe objaśnienia, w jaki sposób nasi inżynierowie uzyskali dostęp do systemu poprzez znalezione luki i podatne systemy. Nasze usługi testów penetracyjnych obejmują konsulting, który można wykorzystać do pomocy w zakresie naprawy, doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i/lub ponownego przetestowania środowiska.

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.