Ocena poziomu kompromitacji organizacji

Zidentyfikuj bieżące lub przeszłe działania cyberprzestępców w swoim środowisku produkcyjnym.

Ocena poziomu kompromitacji organizacji łączy w sobie nasze rozległe doświadczenia w reagowaniu na zagrożenia cybernetyczne przeprowadzane przez zaawansowanych aktorów, tworzących nowoczesne cyberataki, co zapewnia najlepszą w branży analizę zagrożeń, poprzez nasze doświadczenie oraz technologię. Nasi specjaliści współpracują z firmami w celu identyfikacji aktualnych lub przeszłych włamań, ocenę ryzyk poprzez identyfikację słabych punktów w architekturze bezpieczeństwa, identyfikację luk w zabezpieczeniach, niewłaściwym użytkowaniu, naruszeniu zasad użytkownikania i błędnych konfiguracji systemów bezpieczeństwa oraz doradzają, w jaki sposób można zwiększyć zdolność do reagowania na przyszłe incydenty.

Przegląd

Zbudowaliśmy te elementy usługi, aby pomóc Ci osiągać Twoje cele biznesowe z wystarzającą szybkością, skalowalnością oraz wydajnością. Oprócz identyfikacji dowodów trawającej lub przeszłej wrogiej aktywności napastnika w Twoim otoczeniu, nasza ocena oferuje:

Kontekst pochodzący z analizy zagrożeń

Zapewniamy wgląd w atrybucję atakującego i jego motywację, dzięki czemu organizacje wiedzą, czy są celem.

Identyfikacja aktualnych i przyszłych zagrożeń

Identyfikujemy architekturę zabezpieczeń i słabe punkty w konfiguracji, w tym brakujące poprawki bęzpieczeństwa lub problemy z oprogramowaniem zabezpieczającym.

Ułatwienie przyszłych dochodzeń

Identyfikuje architekturę zabezpieczeń i słabe punkty konfiguracji, w tym brakujące poprawki lub oprogramowanie zabezpieczające.

Co zapewniamy?

Zapewniamy wszechstronną analizę twojego środowiska, która koncentruje się na znalezieniu dowodów na trwające lub wcześniejsze kompromisy

Sprawdzamy ryzyko systemowe oraz ekspozycje informacji na zewnątrz przez organizację

Identyfikujemy problemy związane z używanymi technologiami zabezpieczeń

Tworzymy rekomendacje dotyczące najlepszych praktyk w celu zwiększenia zdolności organizacji do skutecznego reagowania na przyszłe incydenty

Wdrażamy technologie, zarówno hostowane w chmurze jak i na wydzielonych hostach

Co dostajesz?

Pełną analizę końcówek sieciowych, sieci, poczty e-mail oraz logów

Identyfikację najbardziej zagrożonych systemów

Raport o aktywności atakującego

Podsumowanie ustaleń

Nasze podejście

Główne działania, jakie nasi konsultanci wykonują podczas oceny kompromitacji organizacji, obejmują:

Wdrażanie naszych zastrzeżonych technologii na punktach końcowych, sieciach, systemach poczty elektronicznej oraz logach systemowych

Umieszczamy naszą technologię śledzenia i logowania zdarzeń w punktach wejścia do internetu oraz w innych systemach, takich jak serwery, stacje robocze i laptopy

Oceniamy Twoje śorodowisko, wykorzystując doświadczenia z poprzednich badań

Wykorzystujemy nasze obszerne doświadczenie, aby określić wskaźniki pozwalające oceniać ruch sieciowy, serwery, laptopy i inne krytyczne dane dziennika logów w celu udokumentowania przeszłych, aktualnych i przyszłych działań napastników.

Analiza dowodów i informatyka śledcza

Nasi konsulatanci są specjalistami w analizach sądowych oraz informatyce śledczej, dotyczącej hostów oraz sieci, a także analizach złośliwego oprogramowania i logów systemowych, w celu dokonania właściwej oceny. Potwierdzamy wstępne wyniki analiz w celu minimalizacji liczby fałszywych alarmów.

Podsumowanie naszych działań

Dostarczamy szczegółowy raport, którego celem jest podsumowanie wszystkich kroków, jakie zostały podjęte, aby należycie dokonać oceny oraz zawierający wszystkie główne ustalenia oraz odpowiednie zalecenia, dotyczące kolejnych kroków, jakie powinny zostać podjęte.

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.