Ocena programu bezpieczeństwa

Popraw stan bezpieczenstwa Twojej organizacji, oceniając procedury oraz protokoły bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

Nasza Ocena Programu Bezpieczeństwa opiera się na naszej zbiorowej wiedzy eksperckiej, której celem jest jak najszybsze dostarczenie praktycznych i dostosowanych do Państwa organizacji zaleceń, które zdecydowanie poprawią stan bezpieczeństwa, zmniejszą ryzyko I zmniejszą wpływ incydentów związanych z bezpieczeństwem na działania operacyjne Państwa organizacji.

Przegląd naszej usługi

Ocena programu bezpieczeństwa w Państwa organizacji rozpoczyna się od sprawdzenia, czy obowiązują u Panstwa najnowsze standardy branżowe. Następnie w oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas reagowania na setki incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerowym, zostają wygenerowane wysokiej jakości rekomendacje naprawcze, które odnoszą się do 10 krytycznych domen bezpieczeństwa. Podczas oceny program bezpieczeństwa w Państwa organizacji nasi konsultanci przeprowadzają wywiady, zbierają dowody I przeglądają artefakty, a jednodześnie przeprowadzają warsztaty i szkolenia, aby upewnić się, że wszystkie przyszłe ulepszenia będą zrozumiałe I pomyślnie wdrożone przez Państwa zespół.

Informowanie o zagrożeniach, które mogą wystąpic w Państwa branży

Nasi analitycy przygotowują dane wywiadowcze, które przedstawiają podsumowanie ustaleń I zaleceń wraz z raportem o zagrożeniach, które są oparte na bieżących, zaobserwowanych przez nas trendach, panujących w Państwa branży.

Obserwacja i analiza luk bezpieczeństwa w Państwa organizacji

Wykorzystując informacje o Państwa branży jako punkt odniesienia dla naszych badań, nasz zespół identyfikuje domeny bezpieczeństwa, które wymagają dalszej poprawy. Sprawdzamy także dojrzałość organizacji w każdej domenie, aby pomóc Państwu wzmocnić bezpieczeństwo w każdej dziedzinie.

Plan działania i dalsze zalecenia dotyczące programu bezpieczeństwa

Strategiczny I taktyczny plan działań, jaki układają nasi specjaliści, zawiera zalecenia wraz z kolejnością i priorytetami wdrażania rekomendacji w celu poprawy efektywności w przynajmniej jednej z 10 krytycznych domen bezpieczeństwa.

Raport o wykryciu zagrożenia oraz możliwych skutkach dla organizacji

Nasi konsultanci porównuja dzienniki Państwa firmy z naszą własną biblioteką Indicators of Compromise (IOC), aby zindetyfikować złośliwą aktywność. Dostarczamy szczegółowy raport, który zawiera podsumowanie wyników, sprofilowanych pod kątem odpowiednich aktorów zagrożeń.

Co dostajesz w zamian?

Plan wykonawczy

Obserwacje i zalecenia

Działajacy plan poprawy

Mapę drogową swojego programu bezpieczeństwa

Sprawdzenie stanu organizacji

Raport o aktywności atakującego

Realne rekomendacje pod Twoje przypadki biznesowe

Jak bezpieczny pragniesz być

Decydując się, czy wogóle i ile zainwestować w ocenę programu bezpieczeństwa i czy wdrożyć zalecane zmiany, zastanówcie się Państwo, czy chcecie pozostać z tyłu za atakujacymi, którzy nieustannie wprowadzają innowacje. Zadajcie sobie także pytanie, czy powinniście wogóle wprowadzać innowacyjne rozwiązania, dotyczące bezpieczeństwa.

Gromadzenie i analiza dokumentacji

Nasi konsultanci dokonują przeglądu istniejących polityk, standardów i procedur, aby uzyskać dogłębną wiedzę na temat bieżących możliwości operacyjnych, istniejącej technologii i środowiska biznesowego.

Interaktywne warsztaty i spotkania wykonawcze

Nasi eksperci oceniają poziom dojrzałości Państwa organizacji i porównają zebrane informacje z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi, abyśmy mogli zidentyfikować krótkoterminowe i długoterminowe cele dla Państwa organizacji.

Zalecenia i plan działania

Dokonujemy dogłębnej oceny danych zebranych podczas oceny i przedstawiamy szczegółowe zalecenia oraz praktyczną mapę wdrożenia, aby wesprzeć osiągnięcie bezpośrednich i przyszłych celów organizacji.

Podsumowanie naszych działań

Dostarczamy szczegółowy raport, którego celem jest podsumowanie wszystkich kroków, jakie zostały podjęte, aby należycie dokonać oceny oraz zawierający wszystkie główne ustalenia oraz odpowiednie zalecenia, dotyczące kolejnych kroków, jakie powinny zostać podjęte.

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.