Ocena gotowości do reakcji na incydenty cybernetyczne

Oceń zdolność Twojego zespołu do wykrywania, reagowania oraz powstrzymywania zaawansowanych cyberataków.

Ocena gotowości do wykrycia I rekacji na zaawansowane cyberataki, obejmuje sprawdzenie gotowości na atak zarówno SOC (Security Operations Center) jak i zespoły IR (incident response). Sprawdzamy, czy zespoły są zgodne z wiodącymi praktykami, dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, aby określić, czego jeszcze potrzebują i jak to wdrożyć.

Przegląd naszej oferty

Korzystając z dyskusji z zespołami, wewnętrznego przeglądu dokumentów oraz zaawansowanych ćwiczeń, nasi konsultanci przygotowują kompleksowe raporty na temat bieżącego monitorowania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, analizy zagrożeń I zdolności reagowania na incydenty w celu dostarczenia konkretnych map wdrażania rekomendacji, które obejmują tylko i wyłącznie efektywne biznesowo rekomendacje naprawcze. Podczas dokonywania oceny nasi konsultanci badaja sześć kluczowych obszarów, aby Państwa zespoły mogły w jak najlepszym stopniu reagować na incydenty.

Dowiedz się więcej o naszym procesie

Oceń zdolność Twojego zespołu do wykrywania, reagowania oraz powstrzymywania zaawansowanych cyberataków.

25%

Krok pierwszy

Oceń swoją zdolność do wykrywania, odpowiadania i powstrzymywania zagrożeń cybernetycznych.

Nasi konsultanci przeglądają dokumentację zespołów SOC i IR oraz porównują biezące procesy z najlepszymi praktykami, panującymi w branży w celu ustalenia podstawowych wymagań dla tych zespołów. Przeprowadzają oni także szczegółowe wywiady z personelem, aby lepiej zrozumieć procesy panujące w zespołach SOC i IR, które są unikalne dla Państwa organizacji.

25%

Execute

Sprawdzenie procesów za pomocą sprawdzonych scenariuszy testowych.

Nasi specjaliści symulują standardowe scenariusze ataków (kompromis systemów i aplikacji, nieatoryzowany dostęp do informacji, który umożliwia identyfikację osób, naruszenie procedur, nieodpowiednie wiadomości e-mail), aby ocenić procesy w Państwa organizacji, które zachodzą od wykrycia zdarzenia, aż do jego zamknięcia.

50%

Krok trzeci

Wystosowanie rekomendacji oraz stworzenie mapy wdrożeń rekomendacji.

Obserwacje, które zostały stwierdzone podczas przeglądu dokumentacji, rozmów z pracownikami oraz wykonywania scenariuszy testowych są wykorzystywane do opracowania końcowego raportu i prezentacji. W tym momencie następuje porównanie Państwa organizacji z wymogami prawnymi I regulacjami oraz najlepszymi praktykami, panującymi w branży. Nasi specjaliści prześwietlą zespoły SOC i IR oraz ich działania I wskażą możliwości poprawy.

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.