Ćwiczenia Cybersceurity

Przetestuj plan przeciwdziałania cyberprzestępczości za pomocą typowych scenariuszy bojowych.

Ćwiczenia bojowe służą do oceny procesów, narzędzi i biegłości organizacji w kwestii reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa w organizacji, zarówno w perspektywie strategicznej jak i taktycznej. Nasi konsultanci przerabiają wielekrotnie scenariusze oparte na zdarzeniach z prawdziwego świata. Działania i podejmowane decyzje w zakresie reagowania organanizacji na incydenty są obserwowane za pomocą dwóch ścieżek ćwiczeń: technicznej reakcji na incident oraz zarządzania kryzysami wykonawczymi.

Co dostajesz

  • Briefing instruktażowy, który zawiera zestawienie wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych ćwiczeń, który zawiera podsumowanie pracy uczesstników wraz z planami reagowania na incydenty, planami komunikacji oraz procedurami eskalacji problemów.
  • Raport z przeprowadzonych ćwiczeń, wraz z harmonogramem wydarzeń, szczegółową analizą działań uczestników wraz ze strategicznymi rekomendacjami, służącymi poprawie wykrywania, powstrzymywania i remediacji.

Korzyści biznesowe

  • Przeprowadź szybkie i skuteczne oraz nieinwazyjne oceny stanu bezpieczeństwa
  • Zidentyfikuj luki pomiędzy udokumentowanymi oraz oczekiwanymi odpowiedziami, a rzeczywistym zachowaniem
  • Odbierz rekomendacje naprawcze, wysnute na podstawie najlepszych praktyk, dotyczących reagownia na incydenty występujące w świecie rzeczywistym