Testy penetracyjne

Większość firm z branży bezpieczeństwa cybernetycznego sprawdza Twoją infrastrukturę tylko na poziomie sieci i aplikacji. SilenceOntheWire jest jedynym globalnym dostawcą, który sprawdza całą Twoją infrastrukturę.

Testy penetracyjne w chmurze

Posiadamy ogromne doświadczenie we współpracy ze wszystkimi głównymi dostawcami usług w chmurze. Usługi współdzielone stały się obecnie niezwykle powszechne, dlatego dostarczamy usługę testu penetracyjnego w chmurach jako główny element oferty testów penetracyjnych.

Security Operations Center

Od zawsze byliśmy pionierami w dziedzinie bezpieczeństwa. Nasza kompleksowa oferta SOC-as-a-Service jest pierwszą na świecie ofertą opartą na sztucznej inteligencji, która zapewnia wykrywanie incydentów, ochronę oraz automatyczną odpowiedź.

Bezpieczny przegląd kodu

Nasz zespół programistów posiada długą historię w analizie statycznej, analizie dynamicznej i ręcznym sprawdzaniu kodu źródłowego. Ta usługa łączy wykorzystanie zautomatyzowanych narzędzi do skanowania, ręczne sprawdzanie kodu źródłowego oraz przegląd architektury, aby szybko poinformować klientów o zagrożeniach, jakie mogą wyniknąć z błędów w oprogramowaniu.

Ochrona własnosci intelektualnej

Nasza firma zajmuje się ochroną własności intelektualnej, w tym patentów, oprogramowania i bibliotek komercyjnych na całym świecie. Opracowaliśmy szeroką gamę innowacyjnych produktów i usług, aby zapewnić naszym klientom wszelkie porady oraz wsparcie, jakich potrzebują we wszystkich obszarach ochrony własności intelektualnej.

Inżynieria odwrotna

Gwarantujemy zapewnienie bezpieczeństwa Twoich produktów i zapobieganie kradzieży Twojej własności intelektualnej. Nasz zespół analizuje oprogramowanie, sprzęt oraz urządzenia wbudowane za pomocą technik inżynierii odwrotnej, zarówno sprzętu jak i oprogramowania, aby chronić Twój produkt przed kradzieżą oraz atakami hakerskimi.

Analiza złośliwego oprogramowania

Zaawansowane złośliwe oprogramowanie jest częścią cyberzagrożeń, które działają w sposób skoordynowany, aby przeniknąć obronę organizacji i ustanowić długoterminowy punkt oparcia w sieci. Nasz zespół przeprowadza inżynierię odwrotną złośliwego oprogramowania.

Jakość oprogramowania

Zapewniamy kompleksową kontrolę jakości oraz testowania oprogramowania, w tym testy bezpieczeństwa oraz testy penetracyjne. Walczymy o jakość, a więc staramy się integrować najlepszych inżynierów jakości oraz specjalistów od cyklu życia oprogramowania.

Procesowanie danych

Nasze zespoły badawczo-rozwojowe mają doświadczenie oraz wiedzę, aby zapewniać niestandardowy rozwój przetwarzania danych w Twoich projektach. Wypracowaliśmy najlepsze praktyki, sposoby badawcze oraz wiele wdrożonych technologii, które pozwolą Twojej firmie zaoszczędzić pieniądze oraz przyspieszyć terminy dostaw.

0
0
0
0

W przypadku bezpieczeństwa cybernetycznego liczenie na łut szczęścia nie pomoże.

Dlatego oferujemy szeroki zakres usług, rozwiązań i produktów, które wzmacniają Twoje bezpieczeństwo. Nasi eksperci pomagają klientom rozpoznać i zrozumieć ataki oraz odzyskiwać dane. Tworzymy rozwiązania, które są odporne na ataki większości hakerów, a nasze analizy i ekspertyzy przygotowują klientów do przeciwdziałania nowym zagrożeniom, które mogą się pojawić wraz z upływem czasu.

Wiedza SilenceOntheWire w zakresie analizy złośliwego oprogramowania oraz inżynierii wstecznej wspiera nasze badania, przyspiesza reakcje na incydenty i rozwój produktów.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w inżynierii odwrotnej i analizie złośliwego kodu, nasi eksperci posiadają dogłębną wiedzę z dziedziny języka C oraz Assemblera na wszystkich głównych platformach. Posiadamy praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat narzędzi oraz sposobów wytwarzania i analizy złośliwego oprogramowania z całej branży. Jesteśmy twórcami narzędzi do zabezpieczania aplikacji, bibliotek oraz rozwiązań systemowych.

Nasze doświadczone zespoły cyberbezpieczeństwa są do Państwa dyspozycji, aby wspomóc każdą organizację w obronie przed cyberatakami, włamaniami oraz cyberincydentami.

Pomagaliśmy zespołom prawnym i organom ścigania w skomplikowanych sprawach oraz zajmowaliśmy się głośnymi przypadkami korporacyjnych przestępstw komputerowych. Jak zawsze, nasze zespoły są wspierane przez zaawansowane systemy inżynierii odwrotnej, napisane przez specjalistów SilenceOntheWire, analizę złośliwego oprogramowania oraz eksplorację sieci.

Każde przedsiębiorstwo ma swoje specyficzne potrzeby, a SilenceOntheWire dopasowuje swoje usługi do specyficznych potrzeb organizacji.

Nasi inżynierowie projektują sieci korporacyjne oraz sposoby dostępów do kluczowych zasobów, a nasi eksperci do spraw bezpieczeństwa stosują odpowiednie metody oceny ryzyka i monitorowania zagrożeń, które obejmują nowoczesne narzędzia do monitorowania incydentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci, zarówno dzisiaj jak i jutro. Chronimy Państwa zasoby stosując właściwe środki ochrony do właściwych zagrożeń.

Zaczynamy od analizy tego, co robisz aktualnie w sieci i czy to co robisz pasuje do Twoich praktyk biznesowych oraz celów, jakie pragniesz osiągnąć. Od tego miejsca zaczynamy wysnuwać propozycję rozwiązań oraz dostarczamy takie usługi jak przeprojektowanie, zaprojektowanie od początku lub napisanie od nowa dodatków do aktualnych systemów, które są dostosowane do Państwa infrastruktury. Nasza praca obejmuje punkty końcowe, urządzenia brzegowe, przełączniki sieciowe, dostęp do Internetu, komunikację i bezpieczeństwo.

Analiza ryzyka i ocena podatności SilenceOntheWire jest najlepszym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Pomagamy naszym klientom oceniać ich najlepsze praktyki oraz ustalać priorytetowe strategie naprawcze i łagodzące, w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego. Nasza usługa składa się zwykle z trzech faz:

  • Zwiadu - podczas którego wyznaczamy prawdopodobne cele atakujących. Nasz kompleksowy program identyfikacji wykracza daleko poza tradycyjne oceny możliwości atakującego, dzięki włączeniu analizy inżynierii społecznej (sprawdzenie publicznych informacji o pracownikach, phishing poczty e-mail, itp. itp.), eksploracja danych (LinkedIn, Facebook i inne źródła) oraz analizy sieci publicznej (serwery publiczne, domeny, adresy e-mail oraz powiązania pracowników).
  • Sprawdzenia - po zidentyfikowaniu możliwych zagrożeń analizujemy każdy cel pod kątem dostępnych luk. Badamy Państwa organizację w podobny sposób, w jaki robi to napastnik oraz przeprowadzamy zdalne i lokalne ataki. Nasza usługa obejmuje – oczywiście za Państwa zgodą – aktywną próbę wykrycia wszystkich możliwych podatności.
  • Szacowania - – dokumentujemy luki w zabezpieczeniach, podejrzane działania i potencjalne problemy z bezpieczeństwem, jakie zostały przez nas odnalezione. Przygotowujemy także rekomendacje naprawcze, dotyczące aktualnego stanu zabezpieczeń w Państwa firmie.

SilenceOntheWire jest także pionierem innowacyjnych metod kwantyfikacji wartości, która jest zagrożona poprzez ataki cybernetyczne, co jest niezbędnym elementem rygorystycznego zarządzania ryzykiem. Nasze całościowe podejście do procesu bezpieczeństwa zapewnia rozważne, przemyślane i efektywne kosztowo podejście, które można elastycznie dopasować do wymagań i priorytetów.

Uczenie maszynowe w procesie bezpieczeństwa

SilenceOntheWire stara się zająć pozycję lidera w zakresie uczenia maszynowego – badamy i konstruujemy systemy, które mogą się uczyć na podstawie dostarczonych danych, emulując uogólnienia z zestawu przypadków testowych oraz dostosowując się do nowych przypadków.

Jednym z celów naszych badań nad uczeniem maszynowym jest rozwój inteligentnych systemów, symulujących podejmowanie decyzji przez człowieka. Nasz elastyczny, multidyscyplinarny zespół ekspertów dostarcza zaawansowane i innowacyjne narzędzia, które są efektem naszych badań nad uczeniem maszynowym i systemami eksperckimi od laboratoriów do systemów produkcyjnych. Nasze systemy automatyzują analizę złośliwego oprogramowania oraz wykrywania ataków sieciowych

Przeprowadzamy badania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, rozwijamy sposoby ochrony własności intelektualnej (w tym zaawansowanych prototypów produktów z wykorzystaniem nowych technologii) i wymyślamy nowe narzędzia dla naszych klientów. W tym zakresie współpracujemy z wieloma badaczami bezpieczeństwa oraz ośrodkami badawczymi. W badaniach SilenceOntheWire dotyczących bezpieczeństwa oprogramowania i sprzętu wykorzystujemy metody i techniki, opracowane na podstawie informatyki, kryptografii, matematyki elektrotechnicznej i nauk przyrodniczych. Integrujemy je z rozległym doświadczeniem w zakresie analizy bezpieczeństwa oraz inżynierii wstecznej. Badania nad uczeniem maszynowym są integralną częścią naszej oferty.

Big Data w procesie bezpieczeństwa

Nasi klienci w dużych korporacjach doceniają wartość oraz możliwości systemów Big Data, Fast Data i Smart Data w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, a my robimy wszystko, aby im pomóc podczas wdrożeń..

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu bezpiecznych technologii w ramach systemów High Performance Computing, dostarczając wskazówek, które przyspieszają przejście od wizji do zarządu do wdrożenia i uniknięcia typowych pułapek. Pomagaliśmy także naszym klientom w opracowywaniu specyfikacji, przeglądaniu ofert i prezentacji oraz w wyborze dostawców rozwiązań, które zwiększają możliwości cybernetyczne organizacji.

Planowanie strategiczne i rozwój polityk

SilenceOntheWire doskonale rozumie interakcje pomiędzy technologią, a procedurami, politykami oraz operacjami. Pomagamy identyfikować i wdrażać strategie oraz procesy IT, które umożliwiają organizacjom możliwość utrzymania bezpieczeństwa i ciągłości działania w obliczu ataków cybernetycznych i innych nieoczekiwanych zdarzeń.

Inżynierowie SilenceOntheWire pomogą Państwa organizacji zmniejszyć ryzyko operacyjne, opracować plany bezpieczeństwa dla działów IT oraz sprawić, że testowanie takich planów będzie normalnym aspektem operacji IT. Nasi doświadczeni eksperci wiedzą, jak pomóc Państwa inżynierom i stworzyć kompleksowy system, wspierający działalność i misję każdej organizacji.

Ocena technologii oraz ograniczanie zagrożeń związanych z wejściem na rynek globalny

Rządy różnych państw oraz sektor prywatny zawsze szukają nowych i innowacyjnych produktów, które zaspokoją ich potrzeby, ale bardzo często nie mogą korzystać z globalnego rynku z powodu niepewności związanych z zagranicznymi technologiami i produktami/ Zglobalizowany system dostaw jest problemem także w przypadku systemów IT, które podlegają procesowi produkcji, łatania błędów oraz aktualizacji poprzez cały cykl życia produktów.

Pomagamy firmom budować zaufanie potencjalnych klientów zagranicznych i ulepszać produkty, by otworzyć nowe, globalne rynki. Zapewniamy firmom, zarówno krajowym jak i zagranicznym, zajmującym się technologią komercyjną, jedną z najszybszych, najbardziej wszechstronnych dróg wejścia na rynek rządowy oraz komercyjny. Ograniczamy także ryzyko związane z łańcuchem dostaw poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w najbardziej opłacalnych punktach cyklu życia produktu.

Oceniamy produkty pod kątem bezpieczeństwa, rentowności rynkowej oraz kwestii związanych z własnością, kontrolą i interesami. Na podstawie wyników oceny współpracujemy z firmami w celu określenia najlepszej ścieżki wejścia na rynki zagraniczne.

Wykonujemy testy whitebox, blackbox i greybox na aplikacjach, systemach i innych rozwiązaniach technologicznych. Nasz doświadczony zespół badawczy ocenia każdy produkt, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach, a następnie projektuje rozwiązania, które są w stanie rozwiązać większość problemów.

Możemy dostarczać raporty bezpieczeństwa i analizy rynku, ale możemy także otwierać nowe kanały sprzedaży, współpracować z firmami, tworzącymi produkty pochodne, a nawet korzystać z pomocy zaprzyjaźnionych funduszów inwestycyjnych, aby zyskać finansowanie na innowacyjne produkty.

Żyjemy w czasach, gdzie zarówno łańcuch dostaw, jak i rynek są międzynarodowe. SilenceOntheWire pozwala czerpać korzyści z globalizacji poprzez minimalizację ryzyk.

Ochrona własności intelektualnej

Najcenniejsze aktywa w Państwa firmie mogą zawierać wiadomości od Państwa kierownictwa, a oparte na analizie ryzyka podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego może wymagać wdrożenia dodatkowych elementów ochrony komunikacji. Międzynarodowe organizacje rządowe, które zlecają podwykonwastwo różnych systemów i aplikacji mogą wymagać dodatkowych warstw ochrony i zaufania dla produktów, którego nie mogą osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez ochronę zastrzeżonych znaków towarowych. SilenceOntheWire każdego dnia opracowuje i wdraża rozwiązania, których celem jest ochrona własności intelektualnej.

SilenceOntheWire dostarcza kompleksowych rozwiązań do zabezpieczenia własności intelektualnej, które opierają się technikom inżynierii wstecznej. Nasze podejście obejmuje aktywne i pasywne środki, które mają zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do sprzętu oraz rozwiązań technologicznych. Projektujemy również rozwiązania, które mają chronić przed kompromitacją i utratą zysków, opartymi o szpiegostwo, sabotaż, terroryzm, inżynierię wsteczną oraz inne przestępcze działania.

W naszym laboratorium powstało kompleksowe rozwiązanie, które jest w stanie chronić Państwa własność intelektualną, od urządzeń mobilnych, poprzez sieci, serwery i aplikacje. Zabezpieczamy urządzenia końcowe, stosując szyfrowanie i zdalne wymazywanie, aby chronić firmy przed utratą własności intelektualnej. Dodatkowo specjalizujemy się w informatyce śledczej urządzeń opartych o Android i iOS.

SilenceOntheWire odpowiada na niesamowite pytanie: jak zapobiegać atakom hakerskim?

Szybko i sprawnie rozwiązuj incydenty bezpieczeństwa w Twojej organizacji.