SilenceOntheWire jest podmiotem, który prowadzi witrynę https://silence.cloud oraz rozwija wszystkie usługi i produkty oferowane na tej stronie.

Niniejsza polityka prywatności informuje o naszych zasadach, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników korzystających z naszej witryny, usług oraz oprogramowania. Zobowiązujemy się nie wykorzystywać ani nie udostępniać Twoich danych nikomu, za wyjątkiem przypadków, które znajdują się w poniższej polityce prywatności.

SilenceOntheWire zbiera oraz wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania naszej witryny, usług oraz produktów. Korzystając z naszej witryny, usług i produktów, zgadzasz się na zbieranie pewnych danych oraz wykorzystywanie ich zgodnie z poniższymi zasadami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Korzystając z naszej witryny, usług oraz oprogramowania, możemy poprosić o podanie pewnych danych osobowych, za pomocą których można skontaktować z użytkownikiem lub go zidentyfikować. Dane umożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników mogą obejmować adres e-mail oraz imię i nazwisko, ale nie ograniczają się tylko do nich. Zbieramy te informacje na potrzeby świadczenia dostępu do tej witryny, naszych usług oraz oprogramowania, identyfikacji klienta oraz komunikacji z nim, reagowania na jego zapytania, realizację procesu obsługi zakupowej, ulepszania naszych produktów i usług oraz do innych celów, określonych w niniejszej polityce.

Logi systemowe oraz logi przeglądarkowe

Możemy także zbierać informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, kiedy korzystasz z naszej witryny, produktów i usług. Dane te mogą zawierać takie informacje, jak adres IP Twojego komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz oraz elementy modułów, z których korzystasz, czas i datę wizyty, czas spędzany w danym module oraz inne statystyki.

Ponadto możemy korzystać usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które także zbierają, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej witryny, świadczenia lepszej jakości usług oraz rozwijania nowych funkcjonalności w naszym oprogramowaniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji ze śledzenia za pomocą Google Analitycs, odwiedź stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Inni dostawcy usług trzecich mogą mieć własne zasady dotyczące prywatności oraz tego, w jaki sposób wykorzystują takie informacje.

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki, które zwykle zawierają niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przesyłane do urządzenia klienta. Używamy plików cookies, aby ulepszyć nasze usługi.

Oczywiście możesz także nakazać swojej przeglądarce, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy dany plik cookie jest wysyłany. Większość przeglądarek oferuje funkcję pomocy, która opisuje sposoby akceptowania plików cookie, wyłączania plików cookie lub powiadamiania o otrzymaniu nowego pliku cookie.

Jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z pewnych części naszej witryny, naszych usług lub oprogramowania, dlatego sugerujemy pozostawienie włączonych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, poczytaj o zasadach dotyczących plików cookie, przetwarzanych przez SilenceOntheWire.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Sygnały nawigacyjne sieci Web, zwane także gifami, to obrazy elektroniczne, które mogą być używane na naszej witrynie, w usługach, oprogramowaniu oraz wiadomościach e-mail. Sygnały nawigacyjne sieci Web mogą być używane w celu zbierania informacji, dostarczania plików cookie, dostarczania odwiedzin, kompilowania statystyk dotyczących użytkowania oraz skuteczności kampanii. Mogą także być używane w wiadomościach e-mail, aby określić, czy dana wiadomość została otwarta oraz czy zostało podjęte jakieś działanie.

Nie śledź zawartości

Obsługujemy opcję Do Not Track. Opcja ta to ustawienie w przeglądarce, która informuje strony internetowe, że nie chcesz, aby śledziły Twojej zawartości. Zawsze możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Aby to zrobić, musisz odwiedzić witrynę Preferencje lub Ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia korzystania z naszych usług lub oprogramowania lub świadczenia usług i oprogramowania w naszym imieniu, a także świadczenia usług związanych z naszym oprogramowaniem lub usługami. Firmy i osoby trzecie mogą także pomagać nam w analizie sposobu korzystania z naszych usług lub oprogramowania. Takie firmy lub osoby trzecie nazywamy partnerami. Partnerzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu wykonywania określonych zadań, które są wykonywane w naszym imieniu. Jednocześnie partnerzy są zobowiązani do nieujawniania oraz niewykorzystywania Twoich danych w żadnym innym celu.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, którymi możesz być zainteresowany lub zainteresowana. Oczywiście każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, które w naszym mniemaniu mogą być istotne dla użytkownika. Oczywiście każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, wystarczy, że napisze do nas wiadomość e-mail lub kontaktując się z nami.

Zgodność z prawem

Musisz pamiętać, że ujawnimy Twoje dane osobowe wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przez prawo lub na podstawie wezwania sądowego oraz wszędzie tam, gdzie uważamy, że takie działanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem oraz uzasadnionymi żądaniami organów ścigania lub w celu zapewnienia integralności oraz bezpieczeństwa naszych usług.

Transakcje biznesowe

Jeśli SilenceOntheWire jest zaangażowane w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane jako aktywa biznesowe. W takim przypadku zostaniesz poinformowany wcześniej, zanim Twoje dane zostaną przekazane lub staną się częścią innej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne, więc staramy się wdrażać i utrzymywać rozsądne, akceptowalne z biznesowego punktu widzenia procedury oraz praktyki bezpieczeństwa, które są odpowiednie pod względem charakteru przechowywanych przez nas informacji, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Jednocześnie należy pamiętać, że żadna metoda transmisji danych przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna oraz nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które zebraliśmy.

Transfer międzynarodowy

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą zostać przesłane i być utrzymywane poza krajem, prowincją, krajem lub jurysdykcją rządową, pod którą aktualnie się znajdujesz, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą się różnić od kraju, w jakim się znajdujesz. Jednocześnie w przypadku przechowywania Twoich danych osobowych poza Unią Europejską, dbamy o to, żeby miejsce przechowywania Twoich danych osobowych zachowywało pełną zgodność z Safe Harbor Framework.

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane w żaden sposób. Jeśli klikniesz w link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli oraz nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość polityki prywatności lub inne praktyki stron lub usług osób trzecich.

Zmiany danych osobowych

Użytkownik może zmieniać dane osobowe na swoim koncie albo przez panel klienta albo wysyłając wiadomość e-mail na adres podany jako kontaktowy. Użytkownik może także żądać usunięcia swoich danych przez nas, ale użytkownik musi pamiętać o tym, że możemy być zobowiązani (z mocy prawa lub w inny sposób) do zachowania tych informacji przez określony czas, po upływie którego dane zostaną usunięte w całości. Jednocześnie użytkownik musi pamiętać o tym, że nawet jeśli usuniemy dane z aktywnej bazy danych, to informacje te mogą pozostać w naszych archiwach.

Prywatność dzieci i osób niepełnoletnich

Tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą mieć dostęp do naszej usługi lub oprogramowania. Ani nasza witryna, ani usługa, ani oprogramowanie nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i dowiesz się, że Twoje dzieci przekazały nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy informacje od dziecka poniżej 13 roku życia bez weryfikacji lub zgody rodzicielskiej, podejmiemy wszystkie możliwe kroki na usunięcie tych danych z naszych serwerów.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsze zasady i warunki są regulowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od jakichkolwiek zasad konfliktu prawnego. Wszystkie spory wynikające lub odnoszące się do niniejszych warunków są ostatecznie prowadzone w języku polskim i rozstrzygane przez właściwy sąd w Katowicach.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za podzielną i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. SilenceOntheWire może w dowolnym momencie, względem własnego uznania i bez uprzedzania kogokolwiek zmienić te warunki, aktualizując ten dokument.

Całość porozumienia

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 18 grudnia 2017 i pozostaje w mocy przez cały czas, z wyjątkiem zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po ich umieszczeniu na tej witrynie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie i informujemy, że musisz okresowo sprawdzać niniejszą politykę prywatności. Dalsze korzystanie z naszej witryny, usług oraz oprogramowania po zmianie polityki prywatności będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje wszelkie zmiany polityki prywatności oraz że posiadamy pełną zgodę użytkownika na przestrzeganie polityki prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, to powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem adresu e-mail, który został nam przekazany lub poprzez umieszczenie widocznej informacji na naszej stronie internetowej.