Niniejsze warunki korzystania z oprogramowania obowiązują od 18 grudnia 2017 roku i określają, w jaki sposób SilenceOntheWire będzie traktować dane zgromadzone przez osoby używające oprogramowania SilenceOntheWire, jeśli użytkownik zdecyduje się na użycie oprogramowania SilenceOntheWire.

Po pierwsze oprogramowanie SilenceOntheWire wykorzystuje Google Analytics do anonimowego zbierania informacji dotyczących korzystania z oprogramowania SilenceOntheWire. Zawsze można zrezygnować z tego typu analiz poprzez nieużywanie oprogramowania SilenceOntheWire. Po drugie oprogramowanie SilenceOntheWire gromadzi dane o adresie ip, adresie domenowym oraz nazwie hosta podczas korzystania z oprogramowania SilenceOntheWire. Dane te są używane między innymi do sprawdzenia, czy oprogramowanie SilenceOntheWire jest używane zgodnie z warunkami licencji. Po trzecie SilenceOntheWire nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane zebrane przez SilenceOntheWire odnoszą się także do wzorców użytkowania technologii SilenceOntheWire i wszelkich szablonów, wtyczek lub dodatków związanych z tą technologią oraz technologiami innych firm. Obejmuje to między innymi informacje o nazwach szablonów, wtyczek, dodatków, numerach wersji, wywołanych akacjach i poleceniach, znacznikach czasu użycia oraz innych statystykach danego projektu. Oprogramowanie SilenceOntheWire może gromadzić i przekazywać informacje geograficzne, lokalizujące oraz inne informacje, zgłoszone przez JVM oraz system operacyjny.

Zastosowanie informacji

SilenceOntheWire może, według własnego uznania, udostępniać stronom trzecim, na podstawie indywidualnych przypadków, dane zbierane za pośrednictwem Google Analytics w formie nieprzetworzonej lub zbiorczej.

Informacje geograficzne i informacje dotyczące lokalizacji są używane w celu ustalenia wymagań dotyczących przyszłych wersji produktów.

SilenceOntheWire może publikować raporty podsumowujące na podstawie uzyskanych danych. Raporty te będą udostępniane w formacie do odczytu komputerowego, który umożliwi osobom i organizacjom podjęcie dalszej analizy. Potencjalne zastosowania raportów podsumowujących mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

  • Uzyskanie lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy używają technologii SilenceOntheWire, szablonów i wtyczek stron trzecich, tak aby przyszłe wersje oprogramowania były lepiej ukierunkowane na konkretnego użytkownika.
  • Publikowanie odpowiednich raportów zbiorczych na temat używania całości naszej technologii w firmach na całym świecie.

Dodatkowo przewidujemy, że raporty podsumowujące i wszystkie przetwarzane dane mogą być wykorzystane do innych celów, które nie zostały jeszcze przewidziane.

Interakcja z analityka Google

Witryna, oprogramowanie oraz mikrousługi przesyłają dane o użytkowaniu za pomocą protokołu HTTP do aplikacji analitycznych firmy Google. Transmisje te mogą się odbywać za pomocą niezaszyfrowanego protokołu HTTP, a zatem mogą być także podatne na urządzenia pośredniczące, takie jak serwery proxy i analizatory sieci, które także rejestrują dane.

Należy pamiętać, że każde nasze oprogramowanie umożliwia dostęp do danych zebranych przez użytkowników naszego oprogramowania. Jednak wszystkie nasze produkty są zgodne z niniejszymi warunkami korzystania. Jednocześnie informujemy, że szablony oprogramowania SilenceOntheWire mogą dostarczać oprogramowanie oraz treści firm trzecich podczas normalnej pracy. SilenceOntheWire nie gwarantuje, że całość oprogramowania instalowana podczas instalowania szablonów jest zgodne z postanowieniami niniejszej licencji.

SilenceOntheWire zastrzega sobie także prawo do aktualizacji warunków korzystania z oprogramowania w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkowników. Najbardziej aktualna wersja warunków korzystania z oprogramowania znajduje się pod tym adresem.

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z oprogramowania SilenceOntheWire jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu korzystania z oprogramowania oraz wszelkich zmian w nim zawartych.