• Odpowiadamy na niesamowite pytanie:

  jak uczynić świat lepszym?
  Na początku wyznaczyliśmy sobie niemożliwe do realizacji zadanie: ochronę sieci przed cyberprzestępcami.
  Jak to robimy dzisiaj?

Testy penetracyjne i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa aplikacji

Od szeciu lat oferujemy najwyższej jakości testy penetracyjne oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa aplikacji, zarówno online jak i offline.

Bezpieczeństwo to proces

Pełna ocena stanu bezpieczeństwa

Większość firm z branży bezpieczeństwa cybernetycznego sprawdza Twoją infrastrukturę tylko na poziomie sieci i aplikacji. SilenceOntheWire jest jedynym globalnym dostawcą, który sprawdza całą Twoją infrastrukturę.

Dzięki naszemu najnowocześniejszemu na świecie procesie oceny bezpieczeństwa Full Stack Security Assesments, jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkie potencjalne luki w Twoim środowisku. Z naszymi klientami przechodzimy całą drogę od produkcji półprzewodników i inżynierii wstecznej, poprzez infrastrukturę, personel, procesy oraz łańcuch dostaw, aby wskazać Tobie i Twojej firmie strategiczne elementy bezpieczeństwa. Dokładnie oceniamy każdą warstwę ryzyka operacyjnego w Twojej firmie.

 • Nasza ocena, oparta o wszystkie poziomy technologii, sprawia, że SilenceOntheWire jest prawdziwym punktem kompleksowej obsługi Twojej organizacji. Dostajesz pełną wiedzę na temat bezpieczeństwa cybernetycznego – jest to jedyna taka usługa w branży.
 • Większość obecnych strategii ochrony przedsiębiorstw opiera się na analizach punktów końcowych. Nasza wielowarstwowa ocena poziomu bezpieczeństwa zapewnia zwiększoną ochronę i zwiększa trudność eksploatacji luk bezpieczeństwa.
 • Na wyższych poziomach przeprowadzania testów oceniamy szeroki zakres strategicznych elementów, takich jak programy, macierze uprawnień, polityki i zarządzenia.
Czy Twoja firma jest bezpieczna?

Testy penetracyjne

Czy znasz różnicę pomiędzy symulacjami ataków wymagających wysokich umiejętności, a podstawowymi testami aplikacji? Twoi przeciwnicy na pewno ją znają.

Ochrona prywatności klientów oraz ochrona własności intelektualnej stanowi dzisiaj olbrzymie wyzwanie dla każdej organizacji. Nawet niektóre z najlepiej zabezpieczonych korporacji doświadczyły ogromnej utraty przychodów oraz utraty reputacji z powodu poważnych naruszeń bezpieczeństwa. Skutecznie przeprowadzony test penetracyjny może pomóc sprostać wyzwaniu zapewnienia bezpieczeństwa. Test penetracyjny symuluje próby naruszenia bezpieczeństwa aplikacji lub jej produktu, przez co pozwala lepiej zrozumieć ryzyko i konsekwencje ataku.

Dzięki naszej biegłości, która wykracza poza gotowe narzędzia lub zdalne zarządzanie usługami, SilenceOntheWire wykorzystuje swoje wypracowane punkty wejścia do ataku cybernetycznego, aby szybko identyfikować podatności, które stanowią największe ryzyko i dostarczyć jak najlepszych, możliwych do zastosowania rekomendacji naprawczych.

Od ponad sześciu lat, SilenceOntheWire znajduje się w czołówce firm przeprowadzających testy penetracyjne, które obejmują całe spektrum technologii:

 • Aplikacje mobilne
 • Infrastruktura
 • Sieci komputerowe
 • Środowiska chmur
 • Urządzenia wbudowane
 • Usługi internetowe
 • Biblioteki oraz komponenty niskopoziomowe
 • Własne kompilacje systemów linux i Android
 • Inżynierię wsteczną

Cały czas będąc głębiej niż inne, tradycyjne firmy testujące, SilenceOntheWire uwzględnia unikalne wymagania Twojej branży oraz czynniki ryzyka, które zawieramy w naszych raportach i analizach, aby rekomendować jak najskuteczniejsze zalecenia dotyczące testów oraz napraw.

Wszystko zaczyna się od kodu

Przegląd kodu źródłowego

Nasz zespół posiada niezrównane doświadczenie w pełnym spektrum języków. Konsultanci SilenceOntheWire posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli poprawności kodu źródłowego oraz rutynowo pomagają organizacjom w podejmowaniu coraz to bardziej złożonych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, dzięki czemu nasi klienci mogą wprowadzać innowacje technologiczne podczas opracowywania nowych produktów.

Nasz doświadczony zespół jest w stanie zidentyfikować również wrażliwe punkty w każdym projekcie, takie jak zgodność z ryzykiem operacyjnym i odkrywa błyskawicznie usterki, które mogą skutkować naruszeniem bezpieczeństwa. Dostarczamy szczegółową dokumentację, dotyczącą lokalizację oraz charakter każdego napotkanego problemu oraz doradzamy programistom i inżynierom jak rozwiązać bieżący problem, a także w jaki sposób unikać problemów w przyszłości.

Nasze ręczne analizy kodu źródłowego mogą obejmować:

 • Fuzzing za pomocą różnych narzędzi i instrumentów
 • Analizę punktów wejścia
 • Opnie oparte na analizie ryzyka
 • Pełną recenzję pokrycia kodu testami
 • Inżynierię odwrotną

Obecnie nie istnieje język programowania, którego nasz zespół nie napotkał. Posiadamy duże doświadczenie w całym spektrum języków i platform, w tym w językach C/C++, Objective-C, Java, Pascal, Object Pascal, ASM, Perl, Python, Ruby, C#, PHP, Cobol oraz w zastrzeżonych językach programowania.

Czy chronisz należycie swoją własność intelektualną?

Inżynieria odwrotna

Eksperci SilenceOntheWire potrafią analizować fizyczne oraz logiczne bezpieczeństwo Twoich rozwiązań, aby szybko zidentyfikować słabości i luki w zabezpieczeniach, które mogą umożliwić hakerom uzyskanie poufnych lub tajnych danych oraz podważanie wiarygodności systemu w celu nieuprawnionego użycia lub instalacji złośliwego oprogramowania. Nasze zespoły stosują zaawansowane niestandardowe techniki, aby wykrywać problemy związane z implementacją, analizować wykorzystanie paradygmatów kryptograficznych i odkrywać problemy z oprogramowaniem lub ukryte zależności.

Nasz proces inżynierii odwrotnej pozwala na:

 • Odkrycie luk w zabezpieczeniach
 • Określenie, w jaki sposób działają procesy oraz metody uwierzytelniania
 • Dokumentację istniejących, zastrzeżonych protokołów sieciowych lub formatów plików
 • Zbieranie informacji niezbędnych w innych technikach testowania, takich jak fuzzing
 • Śledzenie używania i przechowywania poufnych informacji, takich jak konta, certyfikaty oraz klucze szyfrowania

SilenceOntheWire wykorzystuje zarówno statyczne, jak i dynamiczne metody inżynierii wstecznej. Wykonujemy statyczną inżynierię wsteczną w trybie offline, demontując pliki binarne oraz przeglądając struktury katalogów i plików. Wykonujemy także dynamiczną inżynierię wsteczną, kiedy statyczna inżyniera wsteczna zostanie zakończona. Pozwala nam to wykorzystać zachowanie środowiska docelowego podczas naszej analizy. Zachowanie środowiska wykonawczego informuje nas o typie zasobów, takich jak pliki, żądania sieciowe oraz udostępnione obiekty, co pozwala nam śledzić przepływ wykonania danego programu oraz śledzić używane funkcje.

Doskonale rozumiemy, że sama inżyniera odwrotna jest procesem niepraktycznym. Dlatego SilenceOntheWire identyfikuje interesujące punkty wejścia do aplikacji oraz elementy, które służą do odbierania danych sieciowych. Szybko identyfikujemy i śledzimy te ścieżki, które mogą powodować luki w zabezpieczeniach. Używamy dostępnych na rynku narzędzi, takich jak IDA Pro, OllyDbg i Hex-Rays Decompiler, a także prawnie zastrzeżonych narzędzi programowych, aby doskonale zrozumieć, w jaki sposób działa dane oprogramowanie.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Nasz zespół cyberbezpieczeństwa świadczy szeroki zakres usług, podchodząc w kompleksowy sposób do ochrony informacji, poprzez zabezpieczenie infrastruktury, aplikacji oraz dbanie o czynnik ludzki, czyli właściwą organizację, procesy, a także wiedzę pracowników w zakresie ochrony informacji.

Dowiedz się więcej